Stažení souboru

Soubor, který se chystáte stáhnout používá licenci Creative Commons BY-NC-ND.
Ačkoli si jej stáhnete z internetu, neznamená to, že si s ním můžete dělat o se vám zlíbí.

Navíc je soubor poskytovaný jako "postcardware". To znamená, že si jej můžete stáhnout až tehdy, když odešlete pohlednici (skutečnou papírovou) na adresu autora.
Pohlednice lze zasílat jakékoli z vašeho okolí, z výletu, s vaší fotkou, nebo s obrázkem který namalovali vaše děti. Velikou radost mi udělají fotografie vašich kolejišť nebo jiných vlaků. Akceptované jsou i pohlednice odeslané službou FotoImpuls, PohledniceOnline ČP, Pohlednice Fotolab, Touchnote, nebo podobnými.

Adresa pro zasílání pohlednic:

File donload

File, that you are trying to download using Creative Commons BY-NC-ND license.
Even though the file is downloaded from internet, it does not mean, that you can done with this file everything you want.

In addition the file is distributed as "postcardware". It mean, you can download it only after you send postcard (real, paper one) to authors address.
Postcards can be any type from your neighbourhood, from your trip, with your photo or with picture your kids drawing. I will be very happy for postcards with photo of your model layout or another trains. Acceptable are also postcards sent by services like FotoImpuls, Post cards by Czech Post, Postcards by Fotolab (cewe), Touchnote, or similar.

Address for sending postcards is:

Jindřich Fučík
Přátelství 60/141
104 00, Praha
Czech Republic

Aby nedošlo k neočekávanému odeslání formuláře, je nutné vyplnit základní údaje:
Jméno a příjmení: (stejné jako na pohlednici)
Přečetl jsem si licenční podmínky a rozumím jim:
Odeslal jsem pohlednici na výše vedenou adresu:
To avoid unexpected sending of form, you have to fill basic information:
Name and family: (same as on postcard)
I was read license agreement and I understand it:
I already sent postcard to upper presented address: