Jindra Fučík

Univerzální Xbus / XpressNet / LN box

Toto zařízení je jen jakýsi pomocník, který se hodí při stavbě většího kolejiště, nebo například při modulových setkáních. Je to jen jednoduchý rozbočovač sběrnice pro ovladače.
Jeho hlavní předností je, že je vytvořen jako dostatečně univerzální pro široké spektrum použití. Je možné jej používat jak pro XpressNet, tak pro LocoNet. Je možné jej používat jak v krabičce jako samostatné zařízení, tak je možné jej vestavět přímo do stěny modulu.

Jedná se vlastně jen o vhodnou desku plošných spojů, která umožňuje vhodně kreativní osazení konektory.

Deska je navržená tak, aby se vešla do lištové elektroinstalační krabice. Je vhodné použít krabici s větší hloubkou, pak je možné ve spodní straně udělat díru pro svěrku.

Universal Xbus / XpressNet / LN box

This device is small helper for cases, when you building bigger layout, or for example on module layout meetings. It is simple controller bus splitter.
Its main benefit is, that it is universal enough to be used in wide spectrum of applications. It can be used with XpressNet as well as with LocoNet. It can be used in the box as independent device, as well as build in layout frame.

In reality it is only good PCB board, that allows enough creative mount of sockets.

Board is designed to fit in top mount electro installation box. It is recommended to use double height box, then it is possible to drill hole in bottom side for clamp.
Běžně je možné osadit na každou stanu dva modulární konektory a ještě dva, které pak směřují dopředu do víčka. Pro konektory je potřeba v krabici vytvořit vodné otvory. To jde jednoduše pomocí nože.

Na spodní a horní stranu je možné osadit až 3 konektory, ale tím dojde k zaslepení otvorů pro šroubky a je nutné vymyslet jiné uchycení.
By default it is possible to solder two modular sockets to each side and two that pointing to top cower. It is necessary to make proper holes on box for sockets. It can be easyly done by using knife or equivalent tools.

It is also possible to solder up to three sockets to top and bottom side. But when all three are mounted, holes for mounting screws are blinded and it is necessary to use another mounting method.
Také je možné osadit držáky PCB-2M3 (nebo PCB-2M4) a tím dostaneme modul pro čelní montáž. It is also possible to mount side holders PCB-2M3 (or PCB-2M4) and then we will get module for mounting to layout frame.
Na desce je prostor pro jeden rezistor a jednu LED. Rezistor osadíme zhruba 1k5 nebo větší. LED by měla být dvoubarevná - červeno zelená. LED slouží jen v případě použití s XpressNetem. Pak signalizuje použití správné kabeláže. Zelená = správná kabeláž, červená = obrácená kabeláž.
Here is place for one resistor and one LED on board. Use resistor cca 1k5 or bigger. LED is recommended bi-colour - red and green. LED is used only with combination with XpressNet. Then it signals use of correct cables. Green = correct cabling, Red = reverse cable.
Pro případ že máme obrácenou kabeláž, je jeden konektor označený křížkem (X) a nápisem "invert". Tento konektor je zapojen tak, aby převracel kabeláž. Proto kabel v směru od centrály vždy zapojíme do konektoru vedle "X", pokud se rozsvítí červená, znamená to nevhodnou kabeláž. Přepojíme jí tedy do konektoru označeného "X", rozsvítí se zelená a můžeme pokračovat. Konektor "X" v případě XpressNetu nepoužíváme pro nic jiného než pro přívod.
V případě použití s LocoNetem nemá převracení kabeláže žádný vliv.

Desku je také možné přestřihnout pomocí nůžek na plech na dvě menší (jak naznačuje následující obrázek). Tím ale přijdeme o možnost používat převracející konektor. Přestřižená verze je vhodná pouze, pokud plánujeme používat výhradně LocoNet, nebo fixní kabeláž.

For a cases you have reverse cable, one socket is marked by cross (X) and text "invert". This socket is connected that way to reverse cable again. It is recommended to connect cable from command station next to "X" socket. Once LED will light red, it mean reverting cable is used. Then re-connect cable to "X" socket. It make LED lighting green and you can continue. In case of XpressNet, do not use "X" socket for anything else cable from command station.
With LocoNet reversing cables have no effect, then it is no necessary to take a care about it.

It is also possible to cut board by shears to two separate smaller parts (as shown on following picture). Then we will lost option to use reversing connector. Cut out version is useful when used with LocoNet only, or wit fixed cables.

Jak získat desku

Na konci stránky v sekci "Download" je možné si stáhnout soubor PCB.ZIP. Tento soubor obsahuje potřebné podklady pro výrobce AllPCB.
Postup objednávky je jednoduchý:
Na první stránce AllPCB zadáme rozměru 75 × 75mm a požadovaný počet desek (necháme předvyplněné 2 layers a tloušťku 1,6mm).
Stiskneme tlačítko "Quote Now".

How to get board

At the bottom of page in "Download" section is possible to download file PCB.ZIP. This file contain necessary materials for manufacturer AllPCB.
Board ordering is easy:
On first page of AllPCB enter board dimension 75 × 75mm and required number number of boards (keep pre-filled 2 layers and thickness 1.6mm).
Click button "Quote Now" then.

Na druhé stránce vidíme spočítanou cenu. Můžeme ještě měnit počet kusů a sledovat změnu ceny. Případně je možné si změnit barvu desky a barvu potisku. Vpravo dole vyplníme platný email a stiskem "Add to cart" přidáme do košíku.

You can see pre-calculated price on next page. You can adjust number of requested boards and see how price is change. Or you can change board colour and prints colour. On the right down side enter valid email and click "Add to cart" button.
Pokud službu používáme prvně, je nutné vyplnit základní kontaktní údaje, jak je třeba doručovací adresa. Další stránka požaduje přiložení souboru s podklady. To je právě ten stažený PCB.ZIP.
Stačí jej přetáhnout na čtvereček s "+ Add Gerber File". Pak jen "Submit order now".


Once you are using this service first time, it is necessary to enter basic contact information, for example delivery address. Next page ask you to upload file with materials. That is the downloaded file PCB.ZIP.
You can for example drag and drop it to square marked "+ Add Gerber File" and then click "Submit order now".

A to je vlastně vše. Stiskem "Buy" (nebo "Buy all") se dostaneme k zaplacení. Vyberte si vhodnou metodu platby (Já používám PayPal), zaplatíte a do týdne máte desky doma.

Nepodceňujte některé drobnosti. Zásilku vám doručí DHL Express, takže přijde opravdu rychle (Zásilka objednaná v neděli večer je ve čtvrtek odpoledne na stole). Doručení na adresu kde nejste k zastižení v pracovní době je komplikované, pokud máte možnost, nechte si raději zásilku doručit třeba v práci na podatelnu. Pozor na Evropské dovozní clo. Pokud cena zásilky přesáhne 22€ (cca $25), bude vám vyměřeno clo (které je zanedbatelné) a k tomu ještě poplatek za vyřízení (který je u DHL dost velký).

Užívejte.

And that is all. Click the "Buy" (or "Buy all") button to go to payment page. Chose your preferred payment method (I'm using PayPal), make your payment and wait about one week fo board delivery.

Do not forget some details. Package is delivered by DHL Express, then it is delivered really fast (Order sent in Sunday noon is delivered at Thursday for me). It is complicated delivery to address you are not reachable during working hours. It is better to use delivery address to your work if you have this option. Be careful about European import customs duty. Once price of package exceed 22€ (about $25), you have to pay import duty (that is small) and fee for processing (that is big with DHL).

I hope you enjoy.

Download: PCB.ZIP