Jindra Fučík

Dekodér příslušenství pro elmg. přestavníky a světla (DIGI-CZ 005) - popis chování

Článek původně vyšel na webu Honzíkovi vláčky

Dekodér příslušenství pro elektromagnetické přestavníky a světla (DIGI-CZ 005) je jedním z prvních dekodérů, který byl zařazen do nabídky N-šopíku. Sám mám celkem tři instalované ve svém kolejišti a plně uspokojují moji potřebu. Podrobně o tom píšu ZDE. Jak ale praxe ukázala, někteří uživatelé, si s jeho instalací a naprogramováním neumí poradit, a co víc, většina potencionálních uživatelů si navíc neumí představit, co všechno od něj mohou očekávat. Naše chyba, protože jsme dosud nedokázali jeho širší funkcionalitu představit. To má za cíl tento příspěvek vytvořený autorem dekodéru, doplněný několika instruktážními videi. (hlav)Nejprve seznam dostupných CV

CV#CV#výchozírozsahvýznam
513110-63Primární adresa, spodní polovina (adresa 1 pro Lenz výhybky 1, 2, 3, 4; adresa 2 výhybky 5, 6, 7, 8) (adresa 0 znamená pro Roco a NanoX výhybky 1, 2, 3, 4; adresa 1 znamená výhybky 5, 6, 7, 8)
51422550-255 povolení aktivace výstupů Bit 0 znamená povolení výstupu 1 a tak dále. V praxi není moc užitečné
515300-255 čas aktivace první výhybky. 0 znamená nekonečno, ostatní v násobcích 10ms. Pro elektromagnetické přestavníky bez vypínačů je vhodná hodnota kolem 8 (0,08 sec), pro přestavníky s vypínačem ponecháme 0
516400-255 čas aktivace druhé výhybky.
517500-255 čas aktivace třetí výhybky.
518600-255 čas aktivace čtvrté výhybky.
 763-Verze (63 = verze 6.3)
 813 (0D hex)-ID Výrobce
521900-7Primární adresa, horní polovina
54129128 (bit 7)0/128konfigurace - 128 = dekodér příslušenství
54533150-15/128režim provozu. Bity 0 to 3 nastavují takzvaný toggle režim (15 toggle zapnuto, 0 vypnuto). Bit 7 nastavuje duální režim (128 duální režim zapnutý)
5463400-255 Bity nastavují polaritu výstupu v duálním režimu (jestli reaguje na výhybku rovně, nebo do odbočky).

Chování dekodéru

Abychom mohli sledovat chování dekodéru, je potřeba si vyrobit jednoduchou pomůcku (obr. 1). Jedná se o dvě LED (na obr. žlutá a zelená) spojené antiparalelně a doplněné o rezistor 2k2. To v praxi znamená, že pokud máme na vývodu s rezistorem + (plus) a na vývodu bez rezistoru – (minus), pak svítí žlutá, pokud máme obrácenou polaritu, svítí zelená. V základním zapojení máme vždy vývod s rezistorem zapojený do společné svorky (prostřední) a vývod bez rezistoru do ovládací svorky (krajní).


Obr. 1 – Pomůcka pro sledování chování dekodéru sestavená z LED a rezistoru

  U elektromagnetických přestavníků hovoříme o tzv. třívodičovém zapojení. Máme u nich jeden společný vodič a pro každý směr jízdy (rovně a do odbočky) jeden pracovní vodič. Vodiče u přestavníků bývají barevně označeny. Je vhodné si ale předem zjistit (buď podle návodu, nebo testem), který vodič je společný a které ovládají cívky pro směr rovně, anebo do odbočky.

  Na dekodéru je potřeba nastavit polaritu prostřední svorky. Pro běžné použití se používá „společné +“. Pokud je polarita nastavena správně, tak po zapnutí nesvítí žádná LED (obr. 2).


Obr. 2 – Nastavení polarity tak, že po zapnutí žádná LED nesvítí

Pokud je však polarita nastavená špatně, pak naopak svítí všechny LED (obr. 3). To pro většinu přestavníků není správně, protože se snaží přestavit se do obou poloh současně (projevuje se to tak, že kmitají, resp. vrčí, a jelikož jsou pod napětím, hrozí jejich poškození; nehledě na to, že vyvinuté teplo může vést k destrukci části kolejiště).


Obr. 3 – Špatné nastavení polarity – po zapnutí svítí všechny LED


  V základním nastavení s použitím centrály NanoX-S88 (DIGI-CZ 003) dekodér reaguje na adresy výhybek 5, 6, 7 a 8. Na ukázkových videích používáme jednoduchý ovladač pro příslušenství (DIGI-CZ 025), na kterém jsou pro tyto výhybky žlutá a zelená tlačítka.

Aplikace dekodéru pro přestavníky s koncovým odpojením cívek

  Výchozí nastavení tedy nejlépe vyhovuje například přestavníkům BTTB s červenou pacičkou, nebo Tillig 83960. Těmto přestavníkům se přivádí konstantní napájení do jedné, nebo druhé cívky, a vnitřní mechanizmus sám zajišťuje odpojení napájení v krajní poloze.

Aplikace dekodéru pro přestavníky bez koncového odpojení cívek

Pro přestavníky, které nemají koncové vypínače, je nutné nastavit pulzní režim. V našem příkladě je použitá hodnota 50 (tj. cca 0,5sec) Jedná se o celkem dlouhý čas, který je zvolen jen proto, aby bylo na videu zřejmé blikání. Pro většinu přestavníků stačí kratší hodnota, kolem 8 (0,08sec). Hodnota je nastavená do CV3, CV4, CV5 i CV6. Platí tedy pro všechny výhybky. Tento režim je vhodný například pro přestavníky Fleischmann, Roco, PECO, TRIX a další.

Ve spojitosti s tímto režimem si vysvětlíme funkci přepínače (toggle režim). Jestliže je tento režim zapnutý (výchozí stav), pak dekodér používá nastavený čas jako přesnou hodnotu. Takže nezáleží na tom, jak dlouho držíme tlačítko na ovladači, délka pulzu je stále stejná. Zároveň však není možné opakovaně přepnout přestavník do polohy, ve které si dekodér myslí, že už přepnutý je (například po ručním přehození).

Pokud je toggle režim vypnutý, pak se dekodér chová jako v případě propojení tlačítek přímo na přestavník. Čím déle držíme tlačítko, tím déle je výstup sepnutý. Když pustíme tlačítko, výstup zůstává sepnutý ještě tak dlouho, jaká je hodnota v CV3 - 7. Režim toggle se vypíná zapsáním hodnoty CV33=0.

Duální režim

Duální režim je velice užitečný, pokud chceme dekodér použít ke spínání osvětlení, nebo třeba k ovládání přestavníků s paměťovým drátem. Jedním dekodérem tak lze ovládat až 8 přestavníků.
Poznámka: Pro potřeby videa bylo nutné posunout adresy výhybek na výhybky 1 - 8 (adresy dekodéru 0 a 1). Proto jsem nejprve zapsal do CV1=0 (výhybky 1, 2, 3 a 4), pak přepnul dekodér do duálního režimu zapsáním CV33=128 a následně nastavil adresu druhé poloviny dekodéru CV1=1 (výhybky 5, 6, 7 a 8).

Dvoudrátový režim

Dekodér lze využít v tzv. dvoudrátovém režimu. V tomto režimu připojíme naše indikátory pouze do krajních svorek a prostřední zůstává nezapojená (obr. 4).


Obr. 4 – Zapojení indikátoru při tzv. dvoudrátovém režimu


Aplikace dekodéru pro motorické přestavníky s koncovým odpojením

Ve výchozím nastavení při dvoudrátovém režimu zapojení je dekodér použitelný pro ovládání motorických přestavníků (např. Conrad aj.), nebo pomalých přestavníků známých pod označením „želva“, které mají vlastní koncová vypínače. Pokud je výhybka v jedné poloze, je přítomno napětí s polaritou +/-, pokud je ve druhé, je přítomno napětí s polaritou -/+.

Aplikace dekodéru pro dvoudrátové elektromagnetické přestavníky bez koncového odpojení

Pokud si nastavíme časové limity do CV3, CV4, CV5 a CV6 a zároveň použijeme dvoudrátové připojení, pak je dekodér vhodný pro elektromagnetické přestavníky bez vlastních koncových vypínačů, jako je například Märklín, nebo Rokuhan. Zase platí, že u video-ukázky byl použit čas sepnutí 0,5sec, ale pro běžný provoz jsou výhodnější kratší časy. Režim toggle zůstal ve výchozím stavu, tedy zapnutý. Proto nelze opakovaně aktivovat stejný směr.

Stejný případ, ale s vypnutým toggle režimem. Tady pozor: Například přestavníky Rokuhan špatně snášejí dlouhé pulzy.

Aplikace dekodéru ve dvojitém dvoudrátovém režimu

Poslední režim, který se běžně používá, je dvojitý režim při dvoudrátovém připojení. Tento režim je užitečný k ovládání různých komponent poháněných el. motorky, u kterých je dobré rozlišovat směr otáčení (například točny, lanovky, výtahy apod.). Pokud zvolíme výhybku 1 rovně a 2 do odbočky, motor se točí jedním směrem, pokud naopak zvolíme výhybku 1 do odbočky a výhybku 2 rovně, motor se točí druhým směrem. Pokud zvolíme obě výhybky rovně, motor stojí.
Tento režim je trochu komplikovanější na pochopení, takže jej nebudeme příliš rozepisovat v článku pro začátečníky.

Závěr

Dekodéry příslušenství pro elektromagnetické přestavníky a světla (DIGI-CZ 005) mají mnohostranné využití. Jistě, po prvním seznámení s textem tohoto příspěvku se může zdát, že je to všechno nějaké moc složité, nebo naopak, že popisované funkcionality nebude možné využít. To už necháváme na každém uživateli. Tento relativně pracně vytvořený příspěvek by měl především přispět začátečníkům, kteří tápou s DCC ovládáním kolejiště, resp. kteří stále ještě nevědí, co všechno jim tento „novodobý“ systém umožňuje.