Jindra Fučík

Moje rotunda a točna

Tady si zatím budu ukládat obrázky a videa mojí točny a rotundy

My roundhouse and turntable

I will store my videos and pictures of turntable and roundhouse here.

celkem užitečná věc - rotunda je uchycena pomocí dvou 2mm banánků, které zároveň slouží k vedení DCC signálu pro vnitřní dekodér.
Využívám toho, že banánek je uchycen pomocí závitu M4, proto jsem do rotundy vlepil matici a do ní ho jednoduše zašrouboval.
It look like useful - roundhouse is fitted using pair of 2mm sockets; I'm using those sockets for transfering DCC signal to inside decoder.
The socket is fited by M4 thread, then I fit nut inside round house and simple screw socket in it.


Noční osvětlení. Použil jsem servo dekodér, kterému jsem upravil software tak, že teď ovládá dvě serva a dvě světla. Night version. I changed software of servo decoder to use two servos and two lights.