Jindra Fučík

MiniMaus

Postupem doby jsem zjistil, že potřebuji a chci využívat funkce dostupné v XpressNet 3.6 a nemám žádný slušný ovladač. Rozhodl jsem se že si pro tento účel upravím ovladač MiniMaus od Paco Cañada který Norman Halland rozšířil o rotační enkodér. Upravil jsem software a de-facto jsem přepsal celé uživatelské rozhraní, včetně zmíněného rotačního ovladače.

Udělal jsem si i novou desku plošného spoje v tradiční jednostranné verzi pro nožičkové součástky, ale nelíbil se mi, takže jsem rovnou udělal oboustrannou s prokovenými otvory pro SMD.

Poznámka: Rotační enkodér je to kolečko, které znáte třeba z autorádií. Jako potenciometr, ale může se s ním točit pořád kolem dokola a navíc se na něj dá máčknout.

MiniMaus

During a time I found, that I'm more and more interested in functions of XpressNet 3.6, but have no throttle for it. I decided to create one. For this I take MiniMaus done by Paco Cañada and extended by Norman Halland by rotary encoder. I update software and de-facto rebuilds all user interface, including the rotary encoder.

I also build new PCB. As usual single sided for hole mounted parts. But it not look good, then I cancel it and create another double sided for SMD devices.

Note: Rotary encoder is the device you know from car stereo; look like potentiometer, but you can rotate it many times and you can also push it.

all in one .zip
Hlavní změna spočívá v modifikaci využití klávesnice, ve změně zobrazení funkcí a ve využití kolečka.
Klávesnice: bylo odstraněno ovládání rychlosti, tím došlo k uvolnění kláves [*][#] které se používají jako přepínače pro funkce (funkce +10 a +20). Klávesy [0]..[9] se používají pro ovládání funkcí (0 pro světla). V jízdním stavu klávesa [Sel] znamená rychlobrzdu kdy ovládaná lokomotiva zastaví na místě.
Kolečko: slouží ke změně rychlosti, pokud lokomotiva stojí a otočíme doleva, začne couvat. Potud lokomotiva jede a stiskneme kolečko, nastaví se rychlost 0 a lokomotiva zastaví.
zobrazení funkcí: Protože bylo nutné zobrazit 10 funkcí najednou, jsou zobrazené ve dvou řádcích. Za písmenem F může následovat označení desítek. Pak jsou zobrazena kolečka, která popisují funkce. Viz obrázky.
Main change is modification of keyboard usage, change of display functions and usage of rotary encoder.
Keyboard: because I removed speed control from keyboard, I can change usage of keys [*][#] as a shifts for functions (functions +10 and +20). Keys [0]..[9] are used for functions (0 for lights). In normal control of loco the key [Sel] mean emergency stop for selected locomotive.
Rotary: is used to control speed of locomotive. When speed is 0 (loco stand up) and you rotate CCW, it will change direction and loco will continue backwards. When you push rotary, it will set speed 0 and loco will stop.
Display of functions: Because I need to display 10 functions together, they are displayed in two rows. After the F character can be small number representing "tens". Then follows points describing functions. See figures.(aktivní = active, neaktivní = non-active)


Na konci dokumentu je k dispozici podrobný návod s popisem všech kláves a obrazovek. At the end of document is available manual with description of all keys and screens. (in Czech language)
Součástky jsem z větší části kupoval v běžném obchodě se součástkami.
Pozor: pro verzi 3.6 je nutné použít procesor PIC16F648A.
Electronic parts are from usual electronic shops.
Note: for version 3.6 is necessary to use PIC16F648A.

Base station
NamePartRemark
C147uF/16Velectrolyte
C210uF/16Velectrolyte
C3 - C8100nceramic
D11N40071A diode
D2-D51N4148100mA diode
IC1PIC16F648Aprocessor
IC2MAX485XpressNet driver
IC378L05voltage regulator
J1WEBP 6-4 LPRJ12 socket 4/6 pin
JP1LCD display 2x16chars type HD44780+ pinhead 14x 2,54mm + cable
JP2Klavesnice/keyboard 4x4+ pinhead 8x 2,54mm + cable
RN1resistor net A 4x10kresistor net
RN2resistor net A 4x47kresistor net
SW1Rotary encodertype EC12E with switch this
X1, X2ARK300-025,0mm 2 screw
Poznámka: není nutné osazovat konektor J1 a zároveň X1 + X2, mnohem častěji se používají konektory X1 + X2, ze kterých se vyvedou vodiče na krabičku a až tam se připojí J1. (viz obrázky)
Note: It is no necessary to install J1 and X1 + X2. It is usual to use X1 + X2 on PCB, then wires and J1 on case. (see pictures)
Download: HEX file Návod k použití.