Jindra Fučík

Modul zobrazení zpětné vazby S88-display

Module for display feedback S88-display

Vytvořil jsem si modul pro jednoduché čtení zpětné vazby S88 a jejího zobrazení pomocí LED. Modul se chová jako S88 master, takže se do něj přímo zapojují moduly obsazení. Je možné připojit až 16 polovičních modulů (8 vstupů), nebo 8 kompletních modulů (16 vstupů). Tím dostaneme až 128 zobrazitelných pozic.

Aby bylo možné zobrazit tolik pozic, vytvořil jsem modul jako maticový. Modul má 8 sloupců a 16 řádek, takže přímo odpovídá polovičním modulům zpětného hlášení.
I have created module for easy reading of S88 feedback modules and displaying it by using LEDs. The module acting as S88 master, then feedback modules are connected directly to this module. It is possible to connect up to 16 half modules (8 inputs), or up to 8 full modules (16 inputs). Then you can display up to 128 positions

To be possible to display that amount of positions, I have created the module as a matrix. Module contains 8 columns and 16 rows, then when you will use half size feedback module, one row corresponding with one module.

all in one .zip
Modul se zapojuje na začátek S88 řetězce na místo centrály, do něj se pak zapojují jednotlivé moduly zpětného hlášení. Na odpovídající pozice se pak zapojují řetězce LED diod a odpovídajících odporů. Na modulu je přepínač pro volbu napájení pro LED řetězce. Je nutné do něj zasunou propojku na odpovídající pozici "jumper". Pozice jsou označené jako 5V a 18V. Pozice 5V znamená opravdu stabilizovaných 5V, ale pozice 18V znamená pouze usměrněné napájecí napětí, takže je nutné si tuto hodnotu ověřit. The module is connected at begin of S88 chain instead of command station. Next to module are connected feedback modules. Then to the relevant positions chains of LED diodes and relevant resistors. On the module is dip switch for select LED chains voltage. It is necessary to short one position by jumper. Positions are marked as 5V and 18V. Position 5V means really 5V voltage, but position 18V means only DC power voltage, then you should check the real value of voltage.


Modul vždy rozsvěcí celou jednu řádku, takže je možné, v případě že jsou ve sloupci použité stejné počty LED, použít jeden rezistor pro celý sloupec. Nebo pro skupinu ve sloupci. Toto zapojení vyžaduje jistou zkušenost, proto pokud mu zcela nerozumíte, tak jej nepoužívejte.

Každou pozici lze zatížit zhruba 100mA, takže je možné zapojit až 5 LED řetězců paralelně, celkové zatížení jednoho řádku by nemělo překročit 500mA.
The module always powering full row, then it is possible (in a case that same LEDs are in one column) use one resistor for all column (or a group in column). This connection requires some knowledge, and then if you are not sure, do not use it.

Every position can have consumption approx. 100mA, than it is possible to use up to 5 LED chains in parallel. But all consumption of one row should not be more than 500mA.
NamePartRemark
B1B250C1500small size 1,5A
C1, C2, C5, C6, C7100nF 
C31000μF/35V 
C4100μF/16V 
C847μF/16V 
D11N4148 
IC1PIC16F628A+ socket
IC24514+ socket
IC374HC245+ socket
IC4UDN2981A(TD62783AP) + socket
IC5, IC6ULN2803A+ socket
IC77805(78F05)
J1WEBP 8-8(RJ-45)
JP1pin header 1x3 + jumper3 pin 2,54mm
R13k3optional
R210k 
X1, X2, X4, X5, X6, X7ARK300V-3P3 pin 5,0mm
X3, X8, X9, X10ARK300V-2P2 pin 5,0mm